PROFIL KETUA JURUSAN

Nama : Arif Rohman, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Email : arif@gt.itera.ac.id

Riwayat organisasi :